O autorze
Ewa jest warszawskim adwokatem. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji UW i podyplomowe studium prawa własności intelektualnej UW. Inne teksty m.in. na Lookreatywni.pl. Rising Star Gazety Prawnej 2015. Anglojęzyczna. Od niedawna prowadzi organizację pozarządową powołaną do badania wartości innowacji - Fundację E-waluacja. ewa.fabian@e-waluacja.pl

Znaki towarowe - warto zaglądać do Biuletynu Urzędu Patentowego

pixabay
Dzisiaj (15.04.2016) wchodzą w życie ważne zmiany w systemie rejestracji znaków towarowych. Od przedsiębiorców, którzy już korzystają z zarejestrowanych znaków, będzie się oczekiwało większej aktywności niż dotychczas. Urząd Patentowy nie będzie samodzielnie blokował rejestracji znaków podobnych. Środek ciężkości w tej płaszczyźnie został przesunięty w stronę uczestników obrotu, którzy powinni być bardziej czujni. Za to, postępowania mają w praktyce trwać krócej.

Nowy system rejestracyjny

Urząd Patentowy RP (UPRP) wyjaśnia w udzielanych wywiadach i przygotowanych materiałach informacyjnych dostępnych m.in. na oficjalnej stronie Urzędu, na czym polegają zmiany wynikające z wrześniowej nowelizacji.*

Wyraźną zmianą w stosunku do dotychczasowego systemu jest wprowadzenie zasady, że UPRP będzie z urzędu badać bezwzględne przyczyny rejestracji, względne pozostawiając już inicjatywie przedsiębiorców i innych uczestników obrotu.

Bezwzględne przyczyny odmowy rejestracji, wymienione we wchodzącym w życie art. 129[1] pwp, mają charakter bardziej obiektywny, związany z systemem ochrony znaków towarowych.

Urząd nie będzie jednak wchodzić w sferę oceny osób trzecich, które:

- mogłyby ocenić zgłoszony znak towarowy jako naruszający ich prawa osobiste lub majątkowe,

- zarejestrowały identyczny znak towarowy do zgłoszonego dla takich samych towarów,

- zarejestrowały znak identyczny lub podobny, dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd,

- korzystają ze znaku renomowanego (znaku o szczególnej rozpoznawalności), lub

- korzystają ze znaku powszechnie znanego w Polsce.

Powyższa uproszczona lista to tzw. względne przyczyny odmowy rejestracji, dokładnie opisane we wchodzącym w życie art. 132[1] pwp.

Co to oznacza w praktyce dla przedsiębiorców?

Oznacza to, że Urząd Patentowy może potencjalnie zarejestrować znak podobny (a nawet identyczny) do znaku wcześniej zarejestrowanego dla dokładnie takich samych towarów czy usług. Urząd nie będzie decydował za uczestników obrotu w sferze dotyczącej ich własnych uprawnień i ich subiektywnej oceny, czy rejestrowany znak może naruszać przysługujące im prawa. Dzięki temu, jak wyjaśniają pracownicy i rzecznicy Urzędu, procedura będzie szybsza i sprawniejsza.

Dlatego od dzisiaj dobrą praktyką stanie się regularne zaglądanie do Biuletynu Urzędu Patentowego. Biuletyn jest wydawany raz na dwa tygodnie. Sprawdzimy tam, czy ktoś nie zgłosił do rejestracji oznaczenia, które mogłoby naruszyć nasze prawa, takie jak dobra osobiste (np. nazwisko, firma), znak towarowy czy inne chronione oznaczenie.

Publikacja w BUP jest ważna także dlatego, że od dnia publikacji liczony jest 3-miesięczny termin na zgłoszenie sprzeciwu. Termin ten jest nieprzywracalny, a przygotowanie sprzeciwu również zajmuje czas.

Według nowych przepisów, po wniesieniu sprzeciwu będzie także możliwość zawarcia ugody.

Publiczne informatory

Dlatego pamiętajmy, że wśród publicznych informatorów (takich jak Monitor Sądowy i Gospodarczy) warto również pamiętać o Biuletynie Urzędu Patentowego. Wydawnictwo to jest na szczęście dostępne online na stronie UPRP portal.uprp.pl.


______________________________________
*Zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustawy - prawo własności przemysłowej z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1615).
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...